timmer en metselwerken

Werkwijze

Indien u geïnteresseerd bent, neem dan vooral contact op voor een prijsopgave. De contactgegevens kunt u hier vinden. In reactie daarop krijgt u een aantal vragen over onder andere de situatie ter plaatse of bij complexere klussen wordt een afspraak gemaakt om tot een goede inschatting te komen. Hierna ontvangt u een zo compleet mogelijke offerte. Tijdens het gehele traject vindt onderlinge afstemming plaats.
U weet ten allen tijde waar u aan toe bent. Dit betekent geen verrassingen achteraf!

 

Opdracht- en situatieverkenning

Tijdens het eerste contactmoment geeft u in grote lijnen duidelijk aan wat uw wensen zijn;

 

Voor grotere opdrachten wordt ter plaatse de situatie opgenomen;

 

Een verbouwtraject dient wellicht ondersteund te worden door een bouwtekening en/of vergunningaanvraag. Hierbij hebt u de keuze om dit zelf te doen of door Alfons Pierik te laten verzorgen;

 

U bepaalt de materiaalkeuze en de mate waarin de afwerking moet plaatsvinden;

 

Als afronding van deze fase ontvangt u een offerte;

 

Planning

In samenspraak met u wordt de gewenste opleverdatum vastgesteld;

 

Op basis van de omvang van de werkzaamheden wordt de aanvangsdatum vastgesteld;

 

Eventuele wijzigingen zijn nog mogelijk, deze kunnen op korte termijn geoffreerd worden;

 

Voor aanvang wordt een planning opgeleverd waarin opgenomen is, wanneer startdatum is, welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd worden en wanneer het geheel gereed is;

 

Uitvoeringsfase

Aan de hand van de opgestelde planning kunt u de gevorderde werkzaamheden dagelijks controleren.

 

Tijdens het traject kan -op basis van uw behoefte- op elk gewenst moment een voortgangscontrole plaatsvinden;

 

Onvoorziene situaties/omstandigheden die leiden tot afwijking van de offerte worden direct besproken;

 

Een project wordt aaneengesloten afgemaakt door dezelfde mensen. Hierdoor is de continuïteit gewaarborgd;

 

Specifieke uitvoeringsplannen staan onder het menu uitvoeringsplannen per soort uitgewerkt

 

Afronding

Tijdens de oplevering wordt aan de hand van de opdrachtbevestiging gezamenlijk gecontroleerd of alles conform afspraak is uitgevoerd;

 

Hierna krijgt u de eindfactuur toegezonden;

 

 

 

Gewoon duidelijk
1. Opdracht- en situatieverkenning
2. Planning
3. Uitvoeringsfase
4. Afronding